Kleinere letter Grotere letter
Huwelijk/trouw
Trouwpartijen 

Mooiste dag...

Over de Romeinse en Griekse huwelijkstradities bestaan vele authentieke bronnen, en ook in vroegere beschavingen zijn er aanwijzingen voor huwelijkstradities. Vanaf de latere decennia van de twintigste eeuw wordt de term huwelijk in sommige landen en in sommige kringen ook in toenemende mate geaccepteerd als benaming voor homoseksuele verbintenissen. In Nederland, België, Spanje, Canada, Portugal, Noorwegen, Zuid-Afrika en in de VS is het wettelijke huwelijk door de burgerlijke overheid inmiddels ook mogelijk gemaakt voor paren van gelijk geslacht (zie ook homohuwelijk). Andere landen zoals Letland, definiëren het huwelijk in hun grondwet dan weer expliciet als een verbintenis tussen één man en één vrouw.Op de mooiste dag van het leven moet alles perfect passen. Als je terug kijkt moeten de beelden de sfeer weer direct terug halen.

We kijken naar een andere invulling. We proberen anders te kijken. Beeldbepalende elementen worden daarvoor iets anders ingezet. Niet vervreemdend, maar onderbouwend.